𝗥𝗨𝗠𝗔𝗡𝗜𝗔 – Nhà máy sản xuất thiết bị giàn khoan

💰 𝗟𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗰𝗼̛ 𝗯𝗮̉𝗻:𝟵𝟱𝟬𝘂𝘀𝗱/𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴(𝗹𝗮̀𝗺 𝟴𝗵/𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝘃𝗮̀ 𝟱 𝗻𝗴𝗮̀𝘆/𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻)𝗩𝗮̀ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗮̂́𝗽 𝟭𝟳𝟬𝘂𝘀𝗱 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗮̆𝗻/𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴.
👉 𝗗𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘁𝗮̆𝗻𝗴 𝗰𝗮:𝟮𝗵/𝗻𝗴𝗮̀𝘆. 𝗧𝗵𝘂 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗽 𝗱𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝟭.𝟮𝟬𝟬𝘂𝘀𝗱/𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴
𝗖𝗮̂̀𝗻 𝘁𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻:
👉𝗧𝗵𝗼̛̣ 𝗵𝗮̀𝗻 𝟯𝗚 𝘃𝗮̀ 𝟲𝗚: 𝟮𝟬 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶
👉𝗧𝗵𝗼̛̣ 𝗰𝗼̛ 𝗸𝗵𝗶́: 𝟬𝟱 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶.
👉𝗧𝗵𝗼̛̣ 𝗹𝗮̀𝗺 𝘀𝗮̣𝗰𝗵 𝗯𝗲̂̀ 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘀𝗼̛𝗻: 𝟬𝟱 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶.
👉𝗧𝗵𝗼̛̣ 𝘀𝗼̛𝗻: 𝟬𝟱 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶.
👉𝗗𝘂̛̣ 𝗸𝗶𝗲̂́𝗻 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗰𝗮̉𝗻𝗵: 𝟰-𝟲 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴.
Một số hình ảnh thi tuyển:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *