TỔNG HỢP CÁC ĐƠN HÀNG NHẬT BẢN (02/2023).

?Ổ?? ?Ợ? ?Á? ĐƠ? ?À?? ??Ậ? ?Ả? (02/2023).
▶️ ĐƠN HÀNG SỐ 1:
? Đơ? ?à?? ?ả? ??ấ? ?á?? ?ì.
?MỨC LƯƠNG CƠ BẢN: 160.000 yên/tháng (có bảng lương kèm theo, chưa tính làm thêm).
? Làm thêm 30 giờ/ tháng.
⚗️ ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Hokkaidou.
?SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 6 nam, 6 nữ độ tuổi 18 – 33 tuổi.
——————-
▶️ ĐƠN HÀNG SỐ 2:
? Đơ? ?à?? đó?? ?á??.
?MỨC LƯƠNG CƠ BẢN:
165. 707 yên/tháng (có bảng lương kèm theo, chưa tính làm thêm).
⚗️ ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Saitama.
?SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 12 nam độ tuổi 19 – 33 tuổi.
————
▶️ ĐƠN HÀNG SỐ 3:
? Đơ? ?à?? ?ả? ??ấ? ?ấ? ?à đó?? ?ó? ???.
?MỨC LƯƠNG CƠ BẢN: 160.000 yên/tháng (có bảng lương kèm theo, chưa tính làm thêm). ? Làm thêm 30 giờ/ tháng.
⚗️ ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Hokkaidou.
?SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 6 nữ độ tuổi 18 – 33 tuổi.
——————-
▶️ ĐƠN HÀNG SỐ 4:
? ?Ả? ??Ấ? ĐÓ?? ?Ó? ?Ỹ ??Ẩ? ?Ã?? ?????????
?MỨC LƯƠNG CƠ BẢN:
144.320 yên/tháng (có bảng lương kèm theo, chưa tính làm thêm). ?
⚗️ ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Kouchi.
?SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 6 nữ độ tuổi 18 – 28 tuổi.
——————-
▶️ ĐƠN HÀNG SỐ 5:
? ĐÓ?? ?Ó? ?Ô?? ????Ệ?.
?MỨC LƯƠNG CƠ BẢN:
156.000 yên/tháng (có bảng lương kèm theo, chưa tính làm thêm). ? Làm thêm 40 giờ/ tháng.
⚗️ ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Fukuoka.
?SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 1 nam độ tuổi 19 – 30 tuổi.
————
▶️ ĐƠN HÀNG SỐ 6:
? ĐƠ? ?À?? ?Ạ.
?MỨC LƯƠNG CƠ BẢN:
162.976 yên/tháng (có bảng lương kèm theo, chưa tính làm thêm). ? Làm thêm 40h/ tháng.
⚗️ ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Aichi.
?SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 6 nam độ tuổi 18 – 30 tuổi.
——————-
▶️ ĐƠN HÀNG SỐ 7:
? ??Ế ?Ạ? ?Á? ?Ả? ??Ẩ? ?Ề ??Ô? ??É?, ?Ắ? ĐẶ? ?Á? ?Ó?.
?MỨC LƯƠNG CƠ BẢN:
155.394 yên/tháng (có bảng lương kèm theo, chưa tính làm thêm). ? Làm thêm 40h/ tháng.
⚗️ ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Aichi.
?SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 2 nam độ tuổi 18 – 30 tuổi.
——————-
ĐƠN HÀNG SỐ 8:
⚜️?À? ?Á? ?Ự ĐỘ??
?MỨC LƯƠNG CƠ BẢN:
155.394 yên/tháng (có bảng lương kèm theo, chưa tính làm thêm).
⚗️ ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Fukuoka.
?SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 2 nam độ tuổi 18 – 30 tuổi.
——————-
▶️ ĐƠN HÀNG SỐ 9:
? ??? ?Ô?? ?Ơ ??Í.
?MỨC LƯƠNG CƠ BẢN:
147.500 yên/tháng (có bảng lương kèm theo, chưa tính làm thêm). ? Làm thêm 40h/ tháng.
⚗️ ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Mie.
?SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 8 nam độ tuổi 18 – 30 tuổi.
——————-

▶️ ĐƠN HÀNG SỐ 10:
? ??Ế ?Ạ? ?Ả? ??Ẩ? ?Ê ?Ô?? ????? ???? ?ƯỞ??
?MỨC LƯƠNG CƠ BẢN:
152.633 yên/tháng (có bảng lương kèm theo, chưa tính làm thêm). ? Làm thêm 20-60h/ tháng.
⚗️ ĐỊA CHỈ LÀM VIỆC: Fukui.
?SỐ LƯỢNG CẦN TUYỂN: 2 nam độ tuổi 18 – 33 tuổi.
———

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *