Chương trình miễn phí toàn bộ cho chị e tham gia giúp việc gia đình tại Arap xeut.

Chương trình miễn phí toàn bộ cho chị e tham gia giúp việc gia đình tại Arap xeut.
?Chị e nào hoàn cảnh khó khăn được chủ đài thọ mọi chi phí
?Đào tạo ngoại ngữ, định hướng trước khi xuất cảnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *