Công ty CPTM Phúc Chiến Thắng tham gia ngày hội Kết nối-giới thiệu việc làm trong và ngoài nước của Sở

Công ty CPTM Phúc Chiến Thắng được sở Lao động TB&XH, UBND tỉnh Nghệ An, UBND huyện Nghĩa Đàn mời tham gia ngày hội kết nối – giới thiệu việc làm trong và ngoài nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *