ĐOÀN KIỂM TRA tỉnh Nghệ An về kiểm tra hoạt động tư vấn, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023

ĐOÀN KIỂM TRA tỉnh Nghệ An về kiểm tra hoạt động tư vấn, giới thiệu, tuyển dụng và cung ứng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *