Giới thiệu Trung tâm đào tạo ngoại ngữ, nghề và BDKT PCT.,JSC

Để phục vụ hoạt động xuất khẩu lao động nước ngoài,PCT.,JSC đã xây dựng trung tâm đào tạo về ngoại ngữ, nghề, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại cùng đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, tận tâm.

Giới thiệu Trung tâm đào tạo ngoại ngữ, nghề và BDKT PCT.,JSC

One thought on “Giới thiệu Trung tâm đào tạo ngoại ngữ, nghề và BDKT PCT.,JSC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *